logo IC

Biểu trưng:

Logo I.Commerce Club được thiết kế với 2 chữ viết tắt I và C, I mang ý nghĩa là tôi, là quốc tế thể hiện sự tự chủ và chủ động hướng các hoạt động của Câu lạc bộ phát triển một cách khoa học mang tính quốc tế, C là từ viết tắt của chữ Thương mại.

Trong logo này, chữ I được cách điệu thành hình tượng một con người giơ hai tay tên thể hiện sự vươn lên đồng thời đó cũng là hành động của một người thể hiện sự vui mừng khi thành công. Hình tượng đó mang niềm tin của Câu lạc bộ về sự phát triển và luôn thành công.

Màu sắc của logo có 2 màu chính là màu xanh dương và màu vàng. Màu xanh thể hiện chiều sâu và trạng thái ổn định. Nó biểu tượng cho sự tin tưởng, trung thành, sự khôn ngoan, tự tin, thông minh, niềm tin và thiên đường, vì vậy, trong logo của Câu lạc bộ, hình người trong chữ I có màu xanh trong khi vòng bao quanh có màu vàng, màu đối lập với màu xanh, được sử dụng trong logo mang ý nghĩa là sự hòa hợp và đó cũng là ánh hào quang tỏa ra khi con người có niềm tin về sức mạnh vươn lên của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *