Chuyện xuân: Nói chuyện về Big Data và mối liên hệ với trade marketing

Có lẽ đã lâu, các bạn vẫn chưa vào website của CLB Thương Mại để tận hưởng cảm giác đọc những bài viết hấp dẫn và luôn được làm mới mỗi ngày. Đây thực sự là một thiếu sót lớn của ban quản trị website và để đáp lại, CLB Thương Mại xin gửi đến […]