sale1Nhìn chung, công ty nước ngoài có số lượng các vị trí, bộ phận chức năng ngang bằng nếu không muốn nói là ít hơn hẳn so với mô hình công ty của “nhà mình”. Các quy trình áp dụng của công ty “Tây” khá đơn giản nếu không muốn nói là nhiều khi lạc hậu so với tốc độ áp dụng quy trình hiện tại và cập nhật so với thời cuộc của công ty Việt Nam. Nhiều công ty Việt Nam áp dụng hẳn bảng điểm cân bằng trong khi ở công ty nước ngoài hoặc liên doanh, cùng hoạt động đó, chỉ có vài nguyên lý dễ nhớ dễ thuộc và dễ làm theo cho một phòng ban có chức năng thông thường.

Vậy sự khác biệt nằm ở đâu?

Cùng áp dụng quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act), nhưng ở công ty “Tây”, PDCA ở từng phòng ban được cụ thể hóa thành các hành động chức năng với quy chuẩn cụ thể về hành động, thời gian thực hiện cũng như kết quả cần đạt tới.

Quy trình khi làm sai, ở công ty Việt Nam thì người ta nhắc nhở và yêu cầu làm tốt hơn lần sau, có thể có kèm phạt, tuy nhiên cách làm thường là theo kiểu top down – sếp dập từ trên xuống chứ không có chiều phản hồi bottom up – từ dưới lên.

Tại công ty liên doanh, khi sai, thì đó là cơ hội để chỉnh sửa cho tốt lên và cái sai cần được nhìn nhận từ quan điểm của người phạm lỗi, cả theo kỹ thuật – sai cái gì và theo thái độ – ảnh hưởng của sự sai tới công việc và việc rút kinh nghiệm của người phạm lỗi.

Khi thấy có vấn đề, thì việc đầu tiên là các cấp quản lý và nhân viên ngồi lại để tìm hiểu cho thật kỹ cả hai chiều, và cả hai khía cạnh khách quan và chủ quan chứ không phải vội vã tìm ra “con dê tế thần” để mà đổ hết lỗi lên đó.

Tóm lại, làm sales công ty Tây không khác quá nhiều công ty ta. Tuy nhiên, khi không đạt chỉ tiêu doanh số, công ty “Tây” tiếp cận vấn đề theo nhiều chiều, trong khi công ty “Ta” thường chỉ có chiều Sếp mắng nhân viên.UK-Pharma-oct16-1000x500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *