Chương trình thực tập tại Habubank.

I.Commerce – Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các tổ chức Tài chính – Ngân hàng cũng như tiếp cận với cơ hội nghề nghiệp tại Ngân hàng sau khi ra trường, Habubank tổ chức triển khai chương […]