Giá trị thực của nghề bán hàng.

I.Commerce – Không phải ai cũng biết và hiểu được nghề bán hàng sẽ làm những gì và một người bán hàng chưa qua trường lớp khác gì với những người có một tấm bằng trên tay. Không phải ngẫu nhiên mà lại nãy sinh thêm ngành thương mại mà không có tác dụng gì, mỗi […]

Nghề Sales – Nghề khởi đầu cho cuộc sống thành công.

I.Commerce – Bất cứ ai cũng hiểu rằng đội ngũ nhân viên bán hàng (salesman, seller) năng động và hiệu quả là yếu tố thành công chính cho sự phát triển thịnh vượng của hầu hết các công ty trong môi trường kinh doanh ngày nay Nghề Sales – Nghề khởi đầu cho cuộc sống thành […]